با شماره 900 43 43 0911 تماس بگیرید و یا آنلاین رزرو کنیدحالا یک رزرو ایجاد کنید

Buttons

[button size=”small” src=”#”]Button[/button] [button size=”small” src=”#” background=”#afafaf” color=”#555555″]Button[/button] [button size=”small” src=”#” background=”#f5687a” color=”#903844″]Button[/button] [button size=”small” src=”#” background=”#febd4b” color=”#996633″]Button[/button] [button size=”small” src=”#” background=”#a1cc59″ color=”#5d7731″]Button[/button] [button size=”small” src=”#” background=”#77d1f4″ color=”#42788e”]Button[/button] [button size=”small” src=”#” background=”#464646″ color=”#ffffff”]Button[/button]
[button size=”medium” src=”#”]Button[/button] [button size=”medium” src=”#” color=”#555555″ background=”#afafaf”]Button[/button] [button size=”medium” src=”#” background=”#f5687a” color=”#903844″]Button[/button] [button size=”medium” src=”#” background=”#febd4b” color=”#996633″]Button[/button] [button size=”medium” src=”#” background=”#a1cc59″ color=”#5d7731″]Button[/button] [button size=”medium” src=”#” background=”#77d1f4″ color=”#42788e”]Button[/button]
[button size=”large” src=”#”]Button[/button] [button size=”large” src=”#” color=”#555555″ background=”#afafaf”]Button[/button] [button size=”large” src=”#” background=”#f5687a” color=”#903844″]Button[/button] [button size=”large” src=”#” background=”#febd4b” color=”#996633″]Button[/button] [button size=”large” src=”#” background=”#a1cc59″ color=”#5d7731″]Button[/button] [button size=”large” src=”#” background=”#77d1f4″ color=”#42788e”]Button[/button]

[code]
[button color=”#COLOR_CODE” background=”#COLOR_CODE” size=”small” src=”PLACE_LINK_HERE” target=”_blank” ]ADD_BUTTON_CONTENT[/button]

[button color=”#COLOR_CODE” background=”#COLOR_CODE” size=”medium” target=”_blank” src=”PLACE_LINK_HERE”]ADD_BUTTON_CONTENT[/button]

[button color=”#COLOR_CODE” background=”#COLOR_CODE” size=”large” target=”_blank” src=”PLACE_LINK_HERE”]ADD_BUTTON_CONTENT[/button]
[/code]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *